Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Ting å legge merke til i Holla kirke: Lysekroner fra Kronborg i Holla kirke, - salmebok-tralle og Dagfinn Negårds maleri av Holla kirke - 1937.
Lysekroner fra Kronborg i Holla kirke.   Salmebok-tralle.   Dagfinn Negårds maleri av Holla kirke - 1937.

Ting å legge merke til i Holla kirke: Lysekroner fra Kronborg i Holla kirke, - salmebok-tralle og Dagfinn Negårds maleri av Holla kirke - 1937.