Holla Menighets Hjemmeside    forrige   neste          opp    Holla Kammerkor før avreise til England sept. 2001.  /  Holla chamber choir before England trip September 2001Holla chamber choir before England trip September 2001   |   Utsikten fra St.Mary's mot Lancing College  /  View from St.Mary's towards Lancing College.   |   Bramber kirke i Sussex.  /  Bramber church, Sussex   |   Konsert i Shoreham - 4. okt. 2001. /  Concert in St.Mary's Shoreham 4th Oct 2001   |   Solveig prøver seg som dirigent sammen med Chris.  /  Democracy in action: Solveig directs the choir with Chris.   |   Hanna og Ingrid.  /  Hanna and Ingrid in cassocks!
Konsert i Shoreham - 4. okt. 2001. /  Concert in St.Mary's Shoreham 4th Oct 2001         
Konsert i Shoreham - 4. okt. 2001. /
  Concert in St.Mary's Shoreham 4th Oct 2001

Konsert i Shoreham - 4. okt. 2001. /  Concert in St.Mary's Shoreham 4th Oct 2001